Urządzenia czyszczące
Płyny do czyszczenia
Zasady sprzedaży
 URZĄDZENIA

STÓŁ „MM”

Stół "MM" jest małym urządzeniem przeznaczonym ze względu na małą ilość płynu do sporadycznego stosowania. Może być również używany jako dodatkowe urządzenie myjące obok posiadanego większego urządzenia stacjonarnego np. typu "S". Urządzenie "MM" ma zamontowane kółka, co umożliwia podjechanie pod podnośnik samochodowy i umycie części, które nie zostały wymontowane ale powinny być czyste przed dalszym montażem - np. końcówki półosi, wałów itp.
 
 
STÓŁ „M”

Stół "M" jest urządzeniem przeznaczonym do mycia drobniejszych detali a także dla warsztatów w których jest bardzo mało miejsca i urządzenie musi zajmować niewielką powierzchnię. Znajduje zastosowanie w serwisach elektronarzędzi, w firmach specjalizujących się w naprawach gaźników, hydrauliki , pneumatyki, itp. Stół "M" bywa również używany w warsztatach samochodowych jako podstawowe urządzenie myjące, ponieważ jego stosunkowo mała powierzchnia robocza jest w większości wypadków wystarczająca nawet dla mycia większych detali jak głowice, bloki silników itp.
 
 
STÓŁ „S”

Jest najbardziej uniwersalnym i najczęściej używanym z naszych urządzeń. Dzięki stosunkowo dużej powierzchni roboczej możliwe jest mycie nawet większych detali lub podzespołów. Stół "S" bywa stosowany również do mycia mniejszych części np. w serwisach elektronarzędzi w których wykonuje się dużo napraw. Wielkość powierzchni roboczej umożliwia przy myciu większych ilości części wygodne ich rozłożenie i demontaż lub weryfikację np. w przypadku łożysk. Duża objętość zbiornika oraz konstrukcja urządzenia sprzyjają oddzielaniu opiłków, szlamu i innych stałych zanieczyszczeń od płynu czyszczącego.
 
Stół „D”

Stół "D" jest stosowany do mycia dużych i ciężkich elementów jak np. podzespoły ciężarówek i autobusów, przekładnie przemysłowe, części maszyn górniczych itp. Na życzenie klienta możemy zamontować przy nim podwójny obieg płynu co umożliwia niezależną pracę dwóch osób. Stół "D" jest również stosowany do mycia dużych i ciężkich elementów hydrauliki siłowej, które nie mieszczą się na powierzchni roboczej innych naszych urządzeń. Na życzenie użytkownika może być wyposażony w dodatkowe elementy jak np. osłony , uchwyty do mytych detali itp.
 

 
MYJNIA DO MYCIA ALKOHOLEM

Prezentowana myjnia jest jednym z przykładów urządzeń, które wykonujemy na zamówienie dostosowując parametry i funkcje do indywidualnych potrzeb klienta. W tym przypadku konieczne było wykonanie myjni w wersji przeciwwybuchowej ( Ex ) a tym samym przestrzeganie obowiązujących przepisów zarówno na etapie projektowania jak i przy wykonawstwie a więc dokonanie uzgodnień stref i posiadanie stosownych certyfikatów. Myjnia jest sterowana z pulpitu a cykl pracy można dowolnie zaprogramować. Posiada funkcje mycia ręcznego , zanurzeniowego oraz natryskowego. Wyciągi szczelinowe sprzężone z wentylacją w całym pomieszczeniu skutecznie zapobiegają wdychaniu oparów przez pracowników. Hydraulicznie zamykana pokrywa jest sprzężona z opuszczaną w głąb urządzenia kratą na której umieszcza się przeznaczone do mycia detale. Takie rozwiązanie jest ergonomiczne i wygodne dla obsługi. Myjnia jest także wyposażona w wiele dodatkowych elementów dostosowanych do specyfiki mytych części. Zastosowany system czujników oraz zabezpieczeń ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, zarówno wynikających z przyjętej technologii jak i ewentualnych błędów popełnionych przez pracowników


MYJNIE KOSZOWE

Dla procesów mycia w których jest niezbędne zastosowanie rozpuszczalnych w wodzie koncentratów proponujemy myjnię z koszem obrotowym. Nasze urządzenie różni się w zasadniczy sposób od innych tego typu myjek ponieważ dzięki nowej zasadzie działania nie obciąża użytkownika dużymi kosztami utylizacji emulsji powstającej w procesie mycia. W typowym procesie mycia rozpuszczonymi w wodzie detergentami powstają duże ilości niebezpiecznego dla środowiska odpadu jakim jest przepracowany czynnik myjący. Ponieważ zawiera on zemulgowane oleje i smary najczęściej musi być przekazany specjalistycznym firmom zajmujących się utylizacją odpadów co znacznie podwyższa całkowity koszt procesu mycia. Nasze urządzenie używane wraz z którymś z zalecanych przez nas środków jest pozbawione tej wady ponieważ jego zasada działanie umożliwia oddzielenie zanieczyszczeń zarówno od mytych części jak i od czynnika myjącego. Dzięki temu po cyklu mycia otrzymujemy czyste części oraz w osobnym pojemniku oleje, smary i podobne zanieczyszczenia, które zostały usunięte z powierzchni mytych detali. Taką technologię mycia umożliwia nasze urządzenie wyposażone dodatkowo w separator oleju w przypadku zastosowania płynu BEJOTAL "A".

W naszych myjniach koszowych jest również możliwe zastosowanie znacznie nowocześniejszego rozwiązania polegającego na użyciu preparatów biochemicznych zamiast alkalicznego środka chemicznego. W takim wypadku oprócz procesu mycia następuje nieprzerwany proces rozkładu zmytych przez roztwór myjący zanieczyszczeń pochodzenia petrochemicznego. Dzięki temu po umyciu i wyjęciu z myjni czystych detali, nawet po wyłączeniu myjni nadal trwa rozkład olejów, smarów itp. do całkowitego ich przetworzenia na wodę i dwutlenek węgla. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność energii, rzadszą wymianę płynu myjącego i znaczne ograniczenie wytwarzania szkodliwych odpadów wymagających kosztownej profesjonalnej utylizacji.

PŁYNY

Nasze urządzenia czyszczące są dostosowane do różnego rodzaju płynów. Największy wybór urządzeń możemy zaoferować w przypadku stosowania naszych płynów X-1 oraz X-2 ponieważ są one stosowane zamiast używanych poprzednio niebezpiecznych lub mało wydajnych środków jak benzyna, nafta itp. W ten sposób zaspokajamy potrzeby warsztatów i zakładów przemysłowych w zakresie mycia części zanieczyszczonych olejami, smarami i innymi substancjami pochodzenia petrochemicznego. Ta część naszej oferty jest skierowana do warsztatów samochodowych, działów remontowych w zakładach a także do firm zajmujących się produkcją różnego rodzaju maszyn i urządzeń, hydrauliki siłowej, pneumatyki itp. Najmniejsze z naszych urządzeń są przeznaczone do drobnych detali jak łożyska , gaźniki itp., przy czym w przypadku równoczesnego mycia dużej ilości drobnych detali możemy zaproponować wydajne urządzenia do mycia natryskowego lub zanurzeniowego. Oferujemy również uniwersalne urządzenia, które pozwalają na zaspokojenie większości potrzeb w typowych warsztatach samochodowych i działach remontowych w przemyśle. W przypadku konieczności mycia części o dużym ciężarze i gabarytach możemy zaproponować urządzenia stosowane przez naszych klientów np. do mycia zespołów napędowych ciężarówek czy też przekładni przemysłowych. W przypadku konieczności mycia łatwopalnymi rozpuszczalnikami jak np. "nitro" , aceton, alkohol, itp. proponujemy urządzenia zasilane pneumatycznie lub elektrycznie w wykonaniu przeciwwybuchowym np. zasilaną pneumatycznie myjkę do pistoletów lakierniczych. W przypadku mycia większych detali łatwopalnymi cieczami możemy wykonać urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Do mycia pistoletów lakierniczych zalecamy nasz rozpuszczalnik nitro o składzie i własnościach dopracowanych z myślą o czyszczeniu osprzętu lakierniczego.

Oferujemy środki czyszczące, które są bezpieczne, wydajne i pozwalają wyeliminować u naszych klientów problemy z odpadami niebezpiecznymi dla środowiska

  • Płyny X-1 oraz X-2 są przeznaczone do mycia w obiegu zamkniętym w naszych urządzeniach MM, M, S, D, MF i innych spełniających nasze wymagania techniczne. Mogą byś stosowane zarówno do mycia ręcznego jak i natryskowego lub zanurzeniowego. Nasze płyny mają skład i własności zgodne z zaleceniami UE i posiadają atest PZH B-88/96/97. Nie zawierają szkodliwych węglowodorów aromatycznych i odznaczają się wysoką temperaturą zapłonu i niską prężnością par. Dzięki takim własnościom zagrożenia zdrowotne i pożarowe zostają zredukowane do minimum. Szybko i skutecznie usuwają z mytych powierzchni zabrudzenia pochodzenia petrochemicznego (oleje, smary, itp.) a więc typowe dla warsztatów i działów remontowych w przemyśle. Nie niszczą struktury większości materiałów konstrukcyjnych i tworzyw. Stosowane w naszych urządzeniach dzięki pracy w zamkniętym obiegu mogą być używane przez długi okres co powoduje duże obniżenie kosztów mycia. Przy dostawie nowego płynu gwarantujemy odbiór przepracowanego płynu z poprzedniej dostawy - w ten sposób uwalniamy naszych klientów od problemu zagospodarowania odpadów we własnym zakresie.
     
Nazwa płynu Skład Temperatura zapłonu Temperatura
samozapłonu
Lotność (eter=1) Zapach Klasa zagr.poż.
X-1 Węglowodory alifatyczne Min. 61°C min.220°C 210słaby A - III
X-2 Węglowodory
alifatyczne
Min.61°Cmin.380°C140bezwonny A - III
  • Płyny "BEJOTAL" produkujemy w kilku wersjach dostosowując je do specyfiki technologicznej naszych klientów. Najbardziej uniwersalnym środkiem jest alkaliczny BEJOTAL "A" przeznaczony między innymi do sporządzania roztworu wodnego w celu czyszczenia i odtłuszczania. Może służyć do mycia przy pomocy urządzeń jak np. produkowana przez nas myjnia koszowa i w takim przypadku następuje oddzielenie frakcji olejowo smarowych od płynu czyszczącego pracującego w zamkniętym obiegu. Dzięki takiej technologii istnieje możliwość uniknięcia wysokich kosztów utylizacji emulsji powstającej przy stosowaniu starszych technik mycia natryskowego. BEJOTAL "A" może być również używany do usuwania silnych zabrudzeń z posadzek i stołów warsztatowych , garaży , hal, magazynów itp. Jest szczególnie skuteczny przy zmywaniu zanieczyszczeń pochodzących od olejów , smarów i innych produktów pochodzenia petrochemicznego. Może być stosowany do mycia ręcznego lub przy pomocy urządzeń. Odznacza się dużą skutecznością i wydajnością . Płyn ulega biodegradacji i posiada atest P.Z.H. HK/B/1826/01/2002
  • Rozpuszczalnik nitro jest produktem przeznaczonym do mycia osprzętu lakierniczego. Jego skład i własności zostały dostosowane do szybkiego i skutecznego usuwania zanieczyszczeń gromadzących się na elementach pistoletów lakierniczych. Jest zalecany do stosowania w myjkach do pistoletów lakierniczych. Produkt posiada atest P.Z.H. B - 1030/97
     

ZASADY SPRZEDAŻY

Najczęściej dostarczamy urządzenia do klienta uruchamiając je i przeprowadzając przeszkolenie pracowników w zakresie ich obsługi. W przypadku stołów "M" oraz "S" istnieje możliwość przekazania ich klientowi w użytkowanie na podstawie umowy, która szczegółowo określa zasady współpracy. Przy płatności gotówką stosujemy upusty lub przekazujemy gratis niektóre produkty. W przypadku nowych firm, które jeszcze nie dokonywały u nas zakupów istnieje możliwość zastosowania upustu lub przekazania gratis niektórych naszych produktów jeżeli dojdzie do sprzedaży naszych produktów za min.500zł, przed którą otrzymamy wypełnioną ankietę - takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron a nam ułatwia sporządzenie oferty skierowanej do konkretnego odbiorcy.